2012-08-02 11:27 #0 av: korseett

Enskild firma är den vanligaste formen av näringsverksamhet och den lättaste att starta i enligt min åsikt. Den här formen startar man i om man är ensam.

Enskild firma betyder att det är du som privatperson som tar fulla ansvaret för ditt företag. Det finns alltså ingen styrelse.

Allt som du gör i firman gör du också i ditt eget namn. Det är du som privatperson som står som återbetalningsskyldig till lån och som betalningsansvarig för fakturor till företaget. Det är du som står som betalningsansvarig till, och det är dina ägodelar som mäts ut, om du har oturen att hamna längst ut på Kronofogdens gren.

Men låt dig inte avskräckas. De allra flesta sköter sina betalningar och det har väl du också tänkt att göra.

Det är ändå den vanligast förekommande företagsformen i vårt land. Det är egentligen enkelt att ha enskild firma. Det finns inget krav på kapital för att starta.

Du kan ha flera verksamheter men det bokförs och beskattas i ett samma företag, dvs det i ditt namn. Jag själv har kombinerat hudvårdsbehandlingar med redovisning.

Du kan ha anställda men du får ett personligt ansvar.

Av företagets vinst betalar du en viss procent i egenavgifter vilket är dina personliga sociala avgifter- helt enkelt det som en arbetsgivare betalar för dig när du är anställd.

Den här artikeln finns även inne hos Företagande