2015-03-22 10:07 #0 av: [Torpedtass]

Pensionsmyndighetens uppgift är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, se till så rätt pension ges till pensionärer samt ge personer möjligheten att förstå, förutse och påverka sin egen pension.

Vill man lära sig mer om myndigheten, få en djupare blick över hur pensionerna förvaltas och hur pensionsmydigheten fungerar, finns en rad dokument att läsa.

De viktiga dokumenten.

  • 2009 utfärdades en instruktion av Sveriges Riksdag som pekar på vad pensionsmyndighetens uppgifter är. I denna instruktion kan man läsa sig närmare till vad myndighetens uppgifter är och därmed får en bredar syn på det orangea kuvert man får hem en gång om året. 

  • Varje år utfärdar även regeringen ett så kallat regleringsbrev för pensionsmydigheten, detta regleringsbrev har för syfte att reglera mydighetens mål och ådelar av deras återraportering. Det innebär att en rad uppgifter som regeringen beslutat att pensionsmydigheten ska utföra. 

  • Pensionsmydigheten har vidare varje år en broschyr som beskriver mydighetens strategiska plan dvs vad de har för mål och planerar att åstadkomma det befintliga året.

  • Vidare kan man även hitta arkivbeskrivning som bla ger en fördjupad bild över pensionsmydigheten, vilka de riktar sig till och vilket samband det finns mellan dem och andra myndigheter samt en bredare beskrivning över vad de olika pensionerna, inkomspension och premiepension, innebär.

  • Slutligen styrs även myndigheten av ett antal lagar och förordningar. Här hittar man också vilka rättsliga ställningsåtaganden myndigheten har.

Samtliga länkade dokument återfinns på Pensionsmyndighetens egen hemsida under Om Pensionsmyndigheten.